Chào mừng đến với E9105,cùng học cùng chơi

chào  các  bạn  đến  với  wed  riêng  của  E9105, dựa  trên  tinh  thần  tập  thể, hôm  nay  mình   xin  tạo  một  forum  cho  anh  em  lớp  có  thể  giao  lưu, chém  gió....

Qua  một  số  lần  cf, chém  gió  mõi  miệng, anh  em  cũng  dần  thân  nhau  hơn, chung  ta  nên  tổ chức  nhiều  sự  kiện  dể  tăng  thêm  tinh  thần  đoàn  kết... hihi. anh  em  có  thể  đóng  góp  ý kiến. thắc  mắc  có  thể  hỏi  nhau  thông  qua  diễn  đàn, hoặc  face  lớp...

một số hình ảnh ngày hội elympic 2012

Thông báo

Wed  chỉ  trong  giai   đoạn   thử  nghiệm  anh  em   nào   có  thêm  ý  kiến  thì   đóng   góp  cho  minh  nha!